VUI HẾT NẤC NGÀY KHAI TRƯỜNG

Free up size tất cả các sản phẩm

a. Thời gian áp dụng: từ ngày 04/09/2018 đến ngày 16/09/2018

b.Phạm vi áp dụng:

– Các cửa hàng trà sữa Nooncha.

– Các quầy trà sữa Nooncha thuộc các trung tâm Starlight

c. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng trà sữa và các quầy trà sữa thuộc trung tâm Starlight.

d. Điều kiện áp dụng:

– Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng trà sữa Nooncha và các quầy trà sữa Nooncha thuộc trung tâm Starlight.

– Không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.

– Khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt.