Trà xanh thanh giọng, cổ động World Cup

Nội dung chương trình: Khách hàng mua các sản phẩm trong các nhóm trà xanh bốn mùa được giảm 50%

Các sản phầm bao gồm: Trà xanh bốn mùa

  • Avocado Cream Spring Green Tea (Trà xanh bốn mùa kem bơ)
  • Cream Cheese Spring Green Tea (trà xanh bốn mùa kem cheese)
  • Spring Green Tea (Trà xanh bốn mùa)

a. Thời gian áp dụng: chỉ diễn ra các ngày có trận đá World Cup là các ngày:  06/07/2018, 07/07/2018, 08/07/2018, 11/07/2018, 12/07/2018, 14/07/2018 và 15/07/2018

b. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng trà sữa và các quầy trà sữa thuộc các Trung Tâm Starlight

c. Điều kiện áp dụng:

  • Chỉ áp dụng đến khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng trà sữa và các quầy trà sữa thuộc Trung tâm Starlight.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khyến mãi khác
  • Khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt