Tích điểm hội viên – nhận nhiều ưu đãi

Nội dung chương trình: Với 1 ly trà sữa có giá trị từ 40.000đ trở lên khách hàng sẽ được tích 1 điểm

  • Khách hàng tích được 2 điểm sẽ được đổi 1 phần Topping bất kì.
  • Khách hàng tích được 7 điểm sẽ được đổi 1 ly trà sữa bất kỳ Size M.
  • Khách hàng tích được 10 điểm sẽ được đổi 1 ly trà sữa bất kỳ size L

a. Thời gian áp dụng: từ ngày 15/07/2018 đến khi có chương trình mới

b. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng đến quầy, cửa hàng trà sữa Nooncha

c. Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt.
  • Thẻ tích điểm có giá trị trong vòng 2 tháng kể từ ngày Khách hàng được nhận
  • Áp dụng song song với các chương trình thường niên thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
  • Không áp dụng tích điểm cho ly tặng của các chương trình khác.
  • Khách hàng có thể cộng dồn điểm trên thẻ (Điều Kiện: mỗi thẻ phải có ít nhất 2 điểm )
  • Không áp dụng ly tặng cho dòng Trà Nhiệt Đới.
  • Ly tặng không kèm Topping